Digital marknadsföring är ett sätt att synas på digitala kanaler och plattformar som datorer, mobiler, surfplattor och smarttelefoner. Att hitta rätt strategi för digital marknadsföring innebär att hitta metoder och verktyg som får en potentiell kund att komma till en speciell webbplats eller mobilapp. I dagens värld är det otroligt viktigt att synas i sökmotorer och på andra platser där dina tjänster och produkter kan nå så många kunder som möjligt.

jobba med digital marknadsföring

Det finns det runt 4,6 miljoner Facebook-användare i Sverige och alla dessa är potentiella kunder. Från början användes sociala medier främst som en strategi att sprida reklam och målet var att information och reklam om en viss tjänst eller produkter skulle spridas bland användarens vänner och kontakter. Men social medier är också ett vapen i ett företags försäljningsarsenal genom att den kan användas som en metod att öka kundlojaliteten genom att samla information om kunder. Att föra en dialog med kunder är en viktig service. Dessutom är det viktigt att snabbt kunna hantera en eventuell kris och digitala experter hjälper genom att hantera situationer där varumärket kan få negativ uppmärksamhet.

Spelreglerna och kontrollen över marknadsföringen har förändrats i och med den ökade digitaliseringen. Moderna företag ser numera digital marknadsföring som en startpunkt för att designa företagets strategier snarare än som en metod eller teknik som kan läggas till existerande marknadsföringsstrategier. Tidigare hade ett företag kontroll över vilken bild av företagets och dess produkter som förmedlades till kunder. Idag är kunderna själva en del av reklambudskapet som förmedlas. Ibland kan de skapa ett budskap som inte överensstämmer med den bild som företaget försöker förmedla.

Det finns flera olika företag som hjälper företag att använda digitala kanaler på bästa möjliga sätt. En förutsättning för att lyckas med digital marknadsföring är att innehållet anpassas till den potentiella kunden i realtid så att reklamen når kunden då de letar efter information. Företag som knowit.se, vivamedia.se och Mediakonsulterna sysslar med digital marknadsföring. Lösningar för att nå både lokala, nationella och internationella potentiella kunder finns.

Att skapa förtroende för sina produkter och tjänster genom att använda digitala marknadsstrategier innebär att ett mindre företag med relativt låga kostnader kan slåss mot stora aktörer om kunder. Man vet också hur många gånger som ett budskap har synts och dessa mätningar kan analyseras och hjälpa till att göra reklamkampanjer ännu bättre. Traditionell marknadsföring kan inte plockas bort men att ta vara på möjligheten att rikta insatser mot speciella målgrupper är en chans som inget företag har råd att utesluta längre.